ARKANA

Үзэгдэх орчны төгс шийдэл нь танд жолоо барихад илүү хялбар байх болно

77,700,000₮

Эхний 60 сар: 994,000₮
Сүүлийн 36 сар: 296,000₮

Бүх зүйлийг цоо шинээр бүтээгдлээ. Эх биеээс эхлээд дотор дизайн, гадаад загвар хүртэл бүх загварыг цоо шинээр бүтээгдлээ. Энэ нь эрч хүчтэй, гал цогтой байдлыг илэрхийлнэ. Өөрийгөө илэрхийл.

Renault ARKANA

Гаднах дизайн нь хүч чадал, торгон мэдрэмжийг хослуулсан. Энэ нь эрч хүчтэй, гал цогтой байдлыг илэрхийлдэг. Renault ARKANA бол Франц мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл, кроссоверын хүчирхэг шинж чанаруудын төгс хослол юм.

Гадна загвар

Гаднах дизайн нь хүч чадал, торгон мэдрэмжийг хослуулсан. Энэ нь эрч хүчтэй, гал цогтой байдлыг илэрхийлдэг. Renault ARKANA бол Франц мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл, кроссоверын хүчирхэг шинж чанаруудын төгс хослол юм.

Үзэгдэх орчны төгс шийдэл

Гаднах дизайн нь хүч чадал, торгон мэдрэмжийг хослуулсан. Энэ нь эрч хүчтэй, гал цогтой байдлыг илэрхийлдэг. Renault ARKANA бол Франц мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл, кроссоверын хүчирхэг шинж чанаруудын төгс хослол юм.

Дэвшилтэт технологи

Гаднах дизайн нь хүч чадал, торгон мэдрэмжийг хослуулсан. Энэ нь эрч хүчтэй, гал цогтой байдлыг илэрхийлдэг. Renault ARKANA бол Франц мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл, кроссоверын хүчирхэг шинж чанаруудын төгс хослол юм.

Сонголтууд

Renault ARKANA

Үнэ: 77,700,000₮

Сарын төлөлт: Эхний 60 сар: 994,000₮
Сүүлийн 36 сар: 296,000₮


1.6 л Бензин
CVT X-Tronic

© 2022 renault.mn